Info

Henvendelse til 101-klubben: Formand at aphrodite101 dot dk

Bestyrelsen:
 • Formand: Niels Peter Munk, DEN 9, tlf. 40131311, npmunk1 at gmail dot com
 • Kasserer: Stig Waldorff, DEN 88, tlf. 23244004, waldorff at dadlnet dot dk
 • Sekretær: Lars Ranggaard, DEN 358, tlf. 22122272, lars at ranggaard dot dk
 • Iver Larsen, DEN 77, tlf. 23303832, il at mail dot com
 • Johan Münster-Swendsen, DEN 11, tlf. 40988052, kijomsw at mail dot dk
 • Jacob Grut Dahl, DEN 284, tlf. 31551744, jacobdahl at hotmail dot com
 • Suppleant: Peter Bøgkjær, DEN 170,tlf. 22457262, peterbogkjar at gmail dot com
Revision
 • Revisor: Kasper Bonnevie, DEN 45.
 • Revisorsuppleant: Klaus Kesje, DEN 170.
Måler
 • n/a

Web
 • Morten Moller-Andersen, DEN134, 3052 5578, morten at aphrodite101 dot dk

BANK INFO:
 • Danske Bank reg 3667, konto 3667275091.
 • SWIFT koden er DABADKKK.
 • IBAN: *DK0530004182521752