Info

Henvendelse til 101-klubben: Formand at aphrodite101 dot dk

Bestyrelsen:
 • Formand: Stig Waldorff, DEN88, tlf. 2324 4004, waldorff at dadlnet dot dk
 • Kasserer: Stig Waldorff, DEN88, tlf. 2324 4004, waldorff at dadlnet dot dk
 • Sekretær: Lars Ranggaard, DEN358, tlf. 2212 2272, lars at ranggaard dot dk
 • Iver Larsen, DEN77, tlf. 23303832, il at mail dot com
 • Johan Münster-Swendsen, DEN11, tlf. 40988052, kijomsw at mail dot dk
 • Peter Bøgkjær, DEN170, tlf. 2245 7262, peterbogkjar at gmail dot com
 • Oskar Malberg, DEN54, tlf. 6110 6666, O underscore malberg at hotmail dot com
 • Suppleant: Jacob Grut Dahl, DEN284, tlf. 3155 1744, jacobdahl at hotmail dot com
Revision
 • Revisor: Kasper Bonnevie, DEN45.
 • Revisorsuppleant: Klaus Kesje, DEN170.
Måler
 • n/a

Web
 • Morten Moller-Andersen, DEN134, 3052 5578, morten at aphrodite101 dot dk

BANK INFO:
 • Danske Bank reg 3667, konto 3667275091.
 • SWIFT koden er DABADKKK.
 • IBAN: *DK0530004182521752