torsdag den 11. august 2022

Indbydelse til Klassemesterskab

 Indbydelse 

Hermed indbyder I0I klubben i samarbejde med Hundested Motor og Sejlklub og Lynæs Sejl- og Kajakklub til 

 I0I Klassemesterskab Den 26. og 27. august 2022. 

Kom og vær med. Det er sjovt at mødes med de andre I0I-sejlere og dyste mod ens både. Men også for at styrke sammenholdet i klubben. Er man ny i klassen, er det også en alletiders lejlighed til at få tips og tricks til trim osv. Stævnet holdes sammen med Molich-X meterne. Det slanke damer klæder hinanden godt :-) og vi vil have separate starter. 

Vi skal sejle op/ned baner inde i Isefjorden i farvandet syd for Lynæs. 

På anden dagen deltager vi i Hesselø Rundt-sejladsen en ca 33 sømil lang distancesejlads, hvor en masse andre bådtyper også deltager. Altså kan du slå to fluer med et smæk; både vinde klassen og kalde dig klassemester - og også blive overalt-vinder af Hesselø Rundt sejladsen foran 30-40 andre både. 

1/ DELTAGELSE OG TILMELDING 

Både, der er registreret medlem af I0I klubben på stævnedagen, kan deltage.
Tilmelding sker via Lynæs Sejl- og Kajakklubs Klubmodul. 

https://lynaes.klub-modul.dk/cms/eventoverview.aspx 

Her opretter du din profil og udfylder den med din livshistorie (jeg er ked af, at der er alt det skrivearbejde, men det er jo ”digitalt”). 

Tilmeld dig senest den 19. august 2022. 

Eftertilmelding dog muligt mod tillægsgebyr. 

2/ INDSKUD
Betalingen for deltagelse i de to dages klassemesterskabssejladser plus grillmiddagen for hele besætningen er beskedne kr. 550: 300 kr. for fredagssejladserne og 250 kr. for Hesselø Rundt.
 
3/ FORPLEJNING
Under stævnet arbejder vi på at have fælles base ved Hundested bådeværft. Vi tænker; en opsat fælles grill, lidt koldt at drikke og plads til fælles hygge.
Også at det er her vi mødes til skippermøde begge stævnedage.
Fredag eftermiddag;
Vi tænder op i grillen.... Der ligger et stort supermarked på havnen hvor diverse grilsager mm kan købes.
Festmiddag lørdag;
Festmiddag lørdag aften med præmieoverrækkelse.
Nærmere info kommer.... Men vi arbejder på et fælles arrangement med Molich-X på værftet. 

4/ PLACERING AF BÅDE
Vi har fået reserveret 12 pladser inde i den gamle del af Hundested Havn ved promenaden. Altså ”prime location” og tilmed ligger vi samlet Vi skal dog deles om pladserne med Molich Xerne. 

5/ TIDSPLAN
Fredag den 26. august:
Lynæs Sejl- og Kajakklubs klubhus: Bureau åbner for registrering kl. 08.30
kl. 09.00 Morgenmad og velkomst i klubhuset
kl. 10.00 Dagens 1.start. Efterfølgende sejladser startes umiddelbart efter kl. 19.00 Fælles middag
Lørdag den 27. august:
kl. 07.30 Morgenmad/smør selv-madpakker
kl. 08.00 Bureau åbner
kl. 10.00 Vi deltager i Hesselø Rundt – 33 sømil distance arrangeret af Hundested Motor og Sejlklub
kl. 18.00 Festmiddag med præmieuddeling
Søndag den 28. august Hjemrejse
Der søges gennemført 5 sejladser over 2 sejladsdage.
Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt til 5 min før første start. Opmærksomhedssignalet for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. På stævnets første dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.30. 

6/ MÅLING OG KONTROL
Gyldigt målebrev skal være tilgængeligt på websejler.dk
Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol:
Der kan forekomme kontrolmålinger og sikkerhedskontrol før og under stævnet – både der indkaldes til kontrol på land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle og på vandet i forbindelse med måltagning. Målekontrol i henhold til ”DS ́ Målekontrolregulativ” kan forekomme før, under og efter kapsejladserne. 

7/ SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen i Bureauet. 

8/ BANEN
Fredag udlægges bane af Lynæs Sejlklub inde i Isefjorden.
Der sejles på en op-ned bane.
Banen udlægges, så den omtrentlige sejltid for første båd bliver ca. 50 minutter.
Lørdag deltager vi i Hesselø Rundt på lige fod med alle de øvrige deltagere. 

9/ POINTGIVNING
Der anvendes Lav pointsystemet som beskrevet i RSS, tillæg A.
Hvis der gennemføres 5 (eller flere sejladser), vil en båds pointsum i serien være summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket den dårligste placering.
Resultat fra distance sejladsen tæller dobbelt i vores beregning i klassemesterskabet. 

10/ BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Bådene må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl. 08.00 på
den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejlads-komitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

11/ PRÆMIER
Der tildeles præmie for hver tredje startende båd. Men mon ikke vi kan finde lidt ekstra godter frem, så der kan blive lidt mere. 

12/ ANSVARSFORSIKRING
Deltagelse i stævnet er på eget ansvar. Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller
dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

tirsdag den 7. juni 2022

Klassemesterskab i Lynæs og årskontingent til Club 101

Så er det afgjort: Klassemesterskabet for Aphrodite 101 lægges i år i Lynæs ved indsejlingen til Isefjorden.

Mesterskabsdysten sejles over to dage:

Fredag den 26. august  arrangerer Lynæs Sejl- og Kajakklub en op-ned-bane, hvor det er planen, at der skal være 4-5 starter. Stævnet holdes i samarbejde med Molich X-meter bådene, og det afgøres senere, om der bliver fælles start for de to bådklasser, eller om der bliver forskudt start.

Dagen efter, lørdag den 27. august vil de tilmeldte 101’ere indgå i distancesejladsen Hesselø Rundt, som arrangeres af Lynæs Sejl- og Kajakklub. Det er en 33 sømil lang distancesejlads, hvor starten går ud for Hundested. Efter fælles morgenkaffe og skippermøde i  Hundested Motor- og Sejlklubs klubhus sejles der op i Kattegat med Hesselø på enten styrbord eller bagbord.

Ved udregningen af klassemesterskabsplaceringerne tæller fredagens starter enkelt og lørdagens distancesejlads tæller dobbelt.

101-klubben arbejder på at holde en grill-middag i Lynæs efter fredagens sejladser, og samtlige deltagere på 101-bådene, både skipper og gaster, er inviteret. Drikkevarer må deltagerene selv sørge for.

101-klubben venter, at det lykkes at slutte os til Molich X-meter-sejlerne til deres middag efter lørdagens distancesejlads - den holdes på Molich-værftet i Hundested et par km fra Lynæs. Prisen er ikke aftalt.

Betalingen for deltagelse i de to dages klassemesterskabssejladser plus grillmiddagen for hele besætningen er beskedne kr. 550:  300 kr. for fredagssejladserne og 250 kr. for Hesselø Rundt.

Den officielle invitation med Notice of Race følger senere. Mindste antal deltagere, for at stævnet kan tælle som 101’ernes klassemesterskab 2022 er fire startende både.

Årskontingent til 101-klubben

Foråret er landet, båden er pudset og poleret og endelig kommet i vandet, sejlene er hentet ned fra loftet og en ny sejlsæson kan begynde - så nu er det tid til betaling af årskontingentet til 101-klubben:

Endnu et år tilbyder vi den reducerede pris på kr. 300, som bedes indbetalt inden 15. juni til klubbens bankkonto på Reg. 5475 - Kontonr. 1214580, som administreres af klubbens kasserer Oskar Malberg.(PBV: Lars Ranggaard)

onsdag den 2. marts 2022

tirsdag den 1. marts 2022

Aphrodite 101 Fok til salg

Aphrodite 101 Fok fra OneSails på max mål der kan måles ind iflg. klassereglerne.
Fok (Al-round), Fok selftacker Radial Dacron, 1 gennemgående sejlpind og 2 korte sejlpinder, trimstriber, tricklers vindue og sejlunion mærke.
Fokken er produceret pr. 30-05-2016 og kun brugt til aftenmach.

Pris; kr. 6.000,00

Kontakt mig via mobil 28960001 eller mail jgs snabela skougruppen punktum dk


 

onsdag den 17. november 2021

Generationsskifte i 101-klubben

Det er en kraftigt forynget bestyrelse for 101-klubben, der nu har konstitueret sig efter generalforsamlingen i Rungsted den 09.09.21.

Bestyrelsens yngste medlem, Joel Münster-Swendsen, 40 år. blev valgt som formand efter den afgåede Stig Waldorff, der vil sætte sin 101’er , DEN 88, til salg.

Joel  er fra Helsingør og er vokset op i 101-klassen, idet han er søn af klubbens ældste medlem, Johan Münster-Swendsen, der med DEN 11, Friendship gennem årene har rydder præmiehylderne i de fleste store kapsejladser, bl.a. en sølvmedalje i et Aphrodite 101-DM.

Det helt enestående ved Johans præstationer er, at alle sejrene er vundet med gaster af egen avl, dvs. Johans tre sønner, hvoraf Joel er den yngste.

Ved den nylige generalforsamling afgik Johan fra bestyrelsen og blev efterfulgt af Joel.

Den nye formand er ikke alene om generationsskiftet i 101-bestyrelsen.

Ved konstitueringsmødet blev Oskar Malberg, 43 år valgt som kasserer. Han er en ivrig kapsejler i Frederiksværk , men også med gastejob ved 12 meter VM og er tillige tursejler med en netop overstået tur fra Ibiza til Lissabon.

Foryngelsen af bestyrelsen blev fuldendt med valget af Mads Degnegaard, også 43 år. Også han er et kendt ansigt i klassen som søn af den tidligere 101-sejler Søren Degnegaard.

Den nye, yngre bestyrelse ser nu således ud:

 • Formand: Joel Münster-Swendsen, DEN 11, tlf. 40523248, msw.joel at gmail.com
 • Kasserer: Oskar Malberg, DEN54, tlf. 6110 6666, O underscore malberg at hotmail dot com
 • Sekretær: Lars Ranggaard, DEN358, tlf. 2212 2272, lars at ranggaard dot dk
 • Peter Bøgkjær, DEN170, tlf. 2245 7262, peterbogkjar at gmail dot com
 • Mads Degnegaard, DEN400, tlf. 26140699, degnegaard at gmail.com

I den nye bestyrelse vil Mads især tage sig af klassemesterskab og andre kapsejladser, Peter af de sociale arrangementer på land som trim-stævne og vinter-arrangement og Joel vil putte ny energi i 101-hjemmesiden, som bestyres af den tidligere formand Nicolai Morten Møller-Andersen, bl.a. med øget vidensdeling og tips og tricks for 101-sejlere.

Samtidig inviterer bestyrelsen medlemmerne til aktivt at indgå i arbejdet - bare meld jer med en opringning til et af bestyrelsesmedlemmerne.


PBV Lars Ranggaard

onsdag den 29. september 2021

Generalforsamling og klasseregler

 Referat af ordinær generalforsamling samt nye DS godkendte klasseregler.

Generalforsamling 2021

Klasseregler 2021

Begge åbner i et nyt vindue.


Klassreglerne er også opdateret på siden "Klasse".

torsdag den 19. august 2021

Du er hermed inviteret til middag...

 Du, som er den lykkelige ejer af en smuk Aphrodite 101 og er medlem af 101-klubben, er hermed inviteret til middag og efterfølgende generalforsamling

Torsdag den 09.09. kl. 17.30 på Bistro 22, Rungsted Havn.

Vi mødes kl. 17.30, hilser på hinanden og bestiller og betaler drikkevarer ved baren i stueetagen. På førstesalen venter et glas Kirr og udsigten over havnen og Bro 7.

kl. 18 serveres middagen: Chateaubriand af kalvemørbrad med sæsonens grøntsager, butternut, selleripure, pommes Anna og demi glace.
 
kl. 19 ryddes der af, og vi gør klar til aftenens debat med temaet:

Hvad vil vi med 101-klubben?

Vi har fået ejeren af DEN 45 (Den Svedige Sild), Kasper Bonnevie, til at være oplægsholder og kridte banen op for en forhåbentlig livlig og konstruktiv debat om 101-klubbens fremtid. Kasper har adskillige klubmesterskaber og er tidligere formand for 101-klubben.

For det har i de seneste år vist sig overordentligt vanskeligt at samle deltagere til de kapsejladser, som ellers skulle have været klubbens adelsmærke. Senest har vi måttet aflyse klassemesterskabet, der skulle have været holdt i Rungsted med Rungsted Sejlklub som arrangør den 21.-22. august, for kun fire både var tilmeldt, og det er for lidt til et klassemesterskab. Også andre tiltag, som 101-klubben har stået for i de senere år, har måttet aflyses pga. manglende tilmelding. Så måske skal vi lægge kursen om. Det har Kasper Bonnevie gjort sig tanker om - og vi er alle hermed opfordret til at gøre det samme inden debatten.

Aftenen slutter med den årlige generalforsamling, som bl.a. på grund af Coronaen har måttet udskydes flere gange.

Alt dette - velkomstdrink, festmiddag og debat - for bare 100 kr. Det er under halvdelen af den pris, som 101-klubben må betale til Bistro 22 for arrangementet. Drikkevarer, udover velkomstdrinken, betaler vi naturligvis selv. Og de glade bådejere er velkommen til at tage koner, kærester, mænd og gaster med - til samme overordentlig beskedne pris. Sidst, vi holdt et lignende arrangement, var vi 25 glade deltagere.

I skal blot senest mandag den 06.09. tilmelde jer på mail til klubbens kasserer Stig Waldorff på waldorff@dadlnet.dk  samt indbetale 100 kr. pr. couvert til klubbens konto i Danske Bank: 3667 - 275091. Husk at notere bådnummer og antal deltagere.

Invitationen gælder naturligvis kun medlemmer, der har betalt årskontingentet. Ikke alle medlemmer har desværre opdaget, at den kontingentfritagelse, vi tilbød i Coronaens første år, nu er slut. Det beskedne kontingent kr. 300 kan betales til Stig på ovenstående bank-konto - husk at anføre bådnummer.

101-klubbens generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oplæg om klubbens fremtid ved Kasper Bonnevie.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag: a.      Ændring af Klasseregler.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 6 skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest tre dage inden generalforsamlingen.
 
PBV Lars Ranggaard

mandag den 2. august 2021

101 klassemesterskab

 

Nu er alt parat til 101-klassemesterskabet

Så er de sidste brikker lagt på plads, og alt er nu klar-parat-start til årets absolut største og bedste og eneste kapsejladsstævne for 101’erne.

Den unge Rungsted Sejlklub har lagt sig i selen og inviterer til Klassemesterskabet 2021 for Aphrodite 101 i Rungsted i august.

Det bliver en fest - med op til tre sejladser både lørdag den 21. og søndag den 22. august - med moleøl efter sejladserne begge dage - og med en let bespisning sammen med moleøllen lørdag, inden vi går til 101’ernes festmiddag og generalforsamling. Herom senere.

For at holde omkostningerne nede og deltagerantallet oppe holder Rungsted Sejlklub stævnet for både 101’ere og IF’ere, så prisen for to dages klassemesterskabssejladser og øl og pølser kan begrænses til beskedne 500 kr. Billigere fåes det ikke.

Alle nødvendige detaljer om betaling og starttidspunkter kan læses i nedenstående Notice of Race:
 
Opdateret NOR og SI kan ses på RS hjemmeside under RACE - direkte link - klik her.
 

Vel mødt!

(PBV: Lars Ranggaard)

tirsdag den 11. maj 2021

En aflysning, en efterlysning- og til sidst en vigtig oplysning

 Først aflysningen:

Efter vinterens lange Corona-nedlukning havde 101-klubben inviteret til den årlige hyggelige klub-middag på Bistro 22 onsdag den 19. maj med efterfølgende foredrag af sejldesigneren Henrik Søderlund og til sidst klubbens årlige generalforsamling.

Men så vendte Coronaen tilbage i Rungsted og omegn. En eksplosiv spredning af smitten i Hørsholm Kommune tvang epidemi-myndighederne til at nedlukke hele kommunen: Skoler, restauranter, caféer og butikker blev lukket og kapsejladser aflyst, og det gælder også Bistro 22 på Rungsted Havn.

Vi ved ikke, om smittetallene når at rette sig inden onsdag den 19., men for en sikkerheds skyld aflyser vi allerede nu middagen, foredraget og generalforsamlingen.

I stedet sigter klubben efter at holde arrangementet inklusive generalforsamlingen lørdag den 21. august, når Coronaen forhåbentlig er taget af, og vi alle er blevet vaccinerede. Vi giver nærmere besked, når dagen nærmer sig.

Så efterlysningen:

I Coronaens første år i fjor slog 101-klubben ud med hånden og gav et års kontingentfritagelse. Men ikke alle medlemmer har opdaget, at fritagelsen nu er forbi og følgelig har glemt af indbetale årskontingentet til Aphrodite 101-klubben. Men husk det nu - vi efterlyser en hurtig indbetaling af 300 kr. til kasserer Stig Waldorff på konto 3667 - 3667 275091 i Danske Bank. Husk at anføre bådnummer.

Og til sidst en vigtig oplysning:

Datoerne for årets vigtigste kapsejlads ligger nu fast:

Klassemesterskabet for Aphrodite 101’erne bliver holdt lørdag den 21. og søndag den 22. august. Rungsted Sejlklub har påtaget sig at arrangere stævnet i farvandet udfor Rungsted. Det bliver holdt sammen med IF’erne og muligvis også 806’erne.Så kapsejlerne kan glæde jer - vi får meget mere at vide, når vi når nærmere.

Og bemærk: Den aflyste 101-middag og klubbens generalforsamling bliver holdt efter klassemesterskabets første dag på vandet lørdag den 21. august.

PBV: Lars Ranggaard

torsdag den 22. april 2021

101-klubben inviterer til middag og generalforsamling

Efter en lang og træls Corona-nedlukket vinter er der nu lysning forude. Foråret er begyndt, bådene springer ud og vi skal ud af isolationen og ud på vandet. Og så skal vi til den årlige, hyggelige middag i 101-klubben, gense kammeraterne og konkurrenterne og sejle noget håndsejlads henover middagen. De sidste par år har vi været omkring 25 glade deltagere. 

Som den lykkelige ejer af en Aphnrodite 101 og medlem af 101-klubben er du hermed indbudt til middag

Onsdag d. 19. maj på Bistro 22 på Rungsted Havn.

Vi mødes kl. 17.30, hilser på hinanden og bestiller og betaler drikkevarer ved baren i stuen.

Kl. 18 serveres middagen på førstesalen med udsigt over havnen og Bro 7. Det er tournedos af kalv med forårets sprøde grøntsager, butternutcreme, pommes Anna og demi glace.

Kl. 19 ryddes der af og der dækkes op til aftenens ekspert-foredrag. Det er i år den meget erfarne sejldesigner og kapsejler Henrik Søderlund fra North Sails, som år tilbage også huserede i 101-klassen og også senere er blevet set som taktiker og supertrimmer på 101’ere.

Henrik vil tale om kapsejladstaktik, især ved start, mærkerunding og målgang.

Desværre får vi kun en time med Henrik, for kl. 20 går vi over til den årlige generalforsamling med denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
                             Ændring af Klasseregler.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest tre dage inden generalforsamlingen.

På grund af Corona-restriktioner skal vi være færdige med arrangementet inden kl. 22.

Alt dette for blot 100 kr. for 101-klubbens medlemmer. Det er halvdelen af, hvad 101-klubben betaler til Bistro 22 pr. couvert. Bådejernes koner, kærester, mænd og gaster må også deltage, men de må betale lidt mere: 150 kr. pr. næse. Men det er dog stadig med et pænt tilskud fra klubkassen. Drikkevarer betaler vi naturligvis selv.

Tilmelding er senest 12.05. til klubbens kasserer Stig Waldorff ved mail til waldorff@dadlnet.dk og indbetaling på klubbens konto i Danske Bank reg. 3667 konto 3667 275091.

HUSK at anføre bådnummer og antal deltagere.

OBS: Corona-restriktionerne for indendørs forsamlinger sætter et loft på 25 deltagere. Det giver et max-deltagerantal på 24 plus foredragsholder. Så det er først til mølle: Kun de første 24 tilmeldte kan deltage.

Klubmiddagen, foredraget og generalforsamlingen er en glimrende anledning til at erindre om, at det nu er på tide at indbetale årskontingentet til Club 101. I det Corona-ramte år i fjor valgte klubben at annullere kontingentet, men nu er fritagelsen slut. Så indbetal straks kr. 300 til Stig på reg. 3667 konto 3667275091 i Danske Bank - og HUSK at anføre bådnummer.

Samtidig kan vi løfter sløret for, at årets bedste kapsejladser for 101’erne holdes i Rungsted i august. Rungsted Sejlklub arrangerer klassemesterskabsstævnet, og vi forhandler lige nu, om det bliver den 14.-15. august eller den 28.-29. Stay Tuned!

Pbv. Lars Ranggaard