tirsdag den 28. august 2018

Det blev Silden - igenigen!

Tre dage i august, og så var 101’ernes nye klassemester fundet.

Og det blev - igenigen! - Den svedige Sild, DEN 45, med skipper Kasper Bonnevie. Med en overbevisende magtdemonstration vandt Silden, også kaldet Den snedige Sild, alle tre sejlader: På op-ned-banerne tirsdag i Rungsted og onsdag i Nivå, og på lørdagens distancebane mellem Rungsted og Ven.

Dermed kunne to fra Kasper Bonnevie besætning, Teis Fuglede Svejstrup og Jacob Lindstrøm, tage den fint pudsede klassemesterskabspokal, som besætningen også vandt i fjor, med tilbage fra lørdagens afslutningsfestmiddag på restaurant Il Gabiano på Rungsted Havn - sammen med tre flasker fornem rødvin.
101-klubben inviterede på moleøl på Bro 7 i Rungsted efter lørdagens distancebane på Øresund. I henholdsvis sort og blå T-shirt ses stævnets nr. 2, Johan Münster-Swendsen, og klassemesteren Kasper Bonnevie.

Siden sidste års mesterskab er Den svedige Sild, flyttet fra Rungsted til Langelinie - og også den næste i præmierækken er udenbys i forhold til stævnet i Rungsted: Andenpladsen blev vundet af alderspræsidenten Johan Münster-Swendsen (81 år!), DEN 11, Friendship, fra Helsingørlige med tre andenpladser og fik ved festmiddagen overrakt to flasker af den gode vin.

Og en enkelt flaske blev der til tredjepladsen, Jacob Grut Dahl i DEN 284, Poseidon af Rungsted.

Ny på klassemesterskabsbanen var Peter Bøgkjær i DEN 170, Quetzalcoatl fra Snekkersten - det tungebrækkende navn er den aztekiske gud for viden og intelligens. Indsatsen blev belønnet med en fjerdeplads, og med en fin, rød 101-fleece, doneret af tidligere 101-formand Kisser Schnakenburg.
To af besætningen på Den svedige Sild, Jacob Lindstrøm og Teis Fuglede Svejstrup, hjembærer vin og mesterskabspokal fra lørdagens festmiddag og lykønskes af mesterskabets andenplads, Johan Münster-Swendsen, til venstre i billedet.

Stævnet bød på flot vejr med vind i alle kategorier: Tirsdagssejladsen i Rungsted var med kraftig vind 8-10 m/s, mens onsdagsbanen i Nivå var med let vind omkring 4 m/s. Og Rungsted Sejlklub, der havde arrangeret lørdagens distancebane bl.a. ud om kompasafmærkningen Ven Nord, havde sørget for en jævn vind på 6-8 m/s og en bane, der udelukkende bestod af spilerben eller krydsben.

Seks 101’ere deltog i de tre dages sejladser.

(Lars Ranggaard)


fredag den 3. august 2018

Invitation til årets bedste sejladser

Kære 101-sejler. Du er inviteret til 2018’s bedste sejlerstævne.

Det er 101-klassemesterskabet på tre dage i august: To hverdagsaftener og en lørdag eftermiddag. Sejladserne indledes tirsdag den 14.08. i Rungsted, onsdag den 15.08. fortsættes i Nivå og finalen er en distancesejlads lørdag den18.08 i Rungsted med efterfølgende middag i Rungsted.

Det bliver tre dage med spændende kapsejladser, moleøl, skipperløgne og håndsejlads - altsammen for et tilmeldingsgebyr på bare 300 kr.

Men desværre er vi sent ude med denne invitation, så vi skal have din tilmelding meget snart.

Som en festlig afslutning på sejladserne inviterer 101-klubben alle deltagende besætninger til fri bar (øl og vin) i forbindelse med præmieoverrækkelsen og middagen i Vandskiklubbens klubhus i det nordvestlige hjørne af Rungsted havn - eller udenfor på terrassen, hvis vejret bliver lige så fantastisk som tidligere år. Lokalerne venligt stillet til rådighed af Rungsted Sejlklub.

Udover mesterskabspokalen kæmpes der også om god rødvin - tre flasker til vinderen, to til nr. to og en flaske til bronzevinderen.

Sejladserne:

Program for klassemesterskab 2018 for Aphrodite 101.

Tirsdag den 14. august:
Vi deltager i KDY's  aftenmatch ud for Rungsted. 101'erne har egen start  på en op-ned-bane; tredje start kl. 18.40; begrænsning kl. 21.00. Udefra kommende 101'ere, som ikke er tilmeldt Rungsted aftenmatch, skal blot tilmelde sig 101-klassemesterskabet, så sørger 101-klubben for at melde båden til KDY og betaler startgebyret. Moleøl på Bro 7 efter sejladsen. Der sejles efter KDY’s aftenkapsejladsregler plus 101-klasseregler (bl.a. vedr. bemanding).

Onsdag den 15. august:
101-erne deltager i Nivå Bådelaugs onsdagsmatch ud for Nivå, en op-ned-bane på min. 6 mil -  første start kl 18.00 alene for 101'erne  - begrænsning kl. 21.50. Der sejles efter Nivå Bådelaugs regler, der er opslået på NB’s hjemmeside samt 101-klasseregler. Indskuddet til Nivå Bådelaug betales af 101-klubben, når båden tilmeldes klassemesterskabet.

Lørdag den 18. august:
Dagen for den afsluttende korte distancebane arrangeret af Rungsted Sejlklub. Kl. 12 er der skippermøde på Bro 7 på Rungsted Havn, hvor vi sammen med banelederen fastlægger banen i forhold til vind og vejr. Vi forestiller os en distancebane på måske 15 sømil, f.eks. rundt om Ven NV.

Kl. 13 går starten, formentlig ved D-mærket nord for Rungsted Havn, hvor der også er mål.

Desuden:

Tirsdagens og onsdagens sejladser i henholdsvis Rungsted og Nivå følger de arrangerende klubbers regler for aftenmatcherne (samt 101-klubbens klasseregler om bl.a. bemanding), hvilket betyder, at der ved for tidlig start ikke er mulighed for omstart, og de respektive arrangerende klubber vil behandle eventuelle protester.

Eventuelle protester lørdag skal indgives skriftligt til stævneledelsen senest en time efter sidste båd i mål. Vi forventer ikke, at en protestkomite sidder klar, så evt. protestbehandling kan trække ud, og en protest-afgørelse kan ikke ankes til DSU.

Efter sejladsen er der middag og præmieoverrækkelse i Vandskiklubbens/Rungsted Sejlklubs klubhus på Rungsted Havn. Havnens restaurant Captainen står for middagen - og 101-klubben inviterer på øl og vin.
I to år har det været sommerens festligste aften - det kan det blive igen i år.
Prisen for Captainens middag incl. drikkevarer er beskedne kr. 150 pr. person.

Tilmelding:

Tilmelding ved indsættelse af kr. 300  til 101-klubbens bankkonto i Danske Bank, reg. 3667 konto 3667275091 med angivelse af bådnummer - plus kr. 150 pr. deltager i festmiddagen.

Samtidig skal du på mail til klubbens kasserer Stig Waldorff med angivelse af bådnummer, bådnavn, sejlklub, hjemhavn og ejernavn bekræfte din tilmelding. Stigs mailadresse er: waldorff@dadlnet.dk.

Husk i mailen til Stig at fortælle, hvor mange fra jeres båd der deltager i festmiddagen (med vin og øl ad libitum) lørdag.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 12. august kl. 18.

(PBV Lars Ranggaard)

mandag den 7. maj 2018

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Udenfor ruskede regnen og med 10-14 m/s viste Sundet hvide tænder, og alle 101’erne fravalgte kapsejladsen denne kølige tirsdag den 1. maj.

Men indenfor i Vandskiklubbens klubhus på Rungsted Havn, som Rungsted Sejlklub venligt havde stillet til rådighed, blev der hygget. I et forsøg på at gøre den årlige generalforsamling i 101-klubben mere attraktiv bød bestyrelsen på varme pizza’er og kolde øl og havde inviteret gasterne med.

Ingen kan vide, om det var bespisningen, der gjorde forskellen, men kendsgerningen er, at der mødte flere deltagere til generalforsamlingen end i adskillige år: Hele 17 mand og en dame, der ialt repræsenterede 11 Aphrodite 101-både: DEN 9, DEN 45, DEN 50, DEN88, DEN 134, DEN 170, DEN 277, DEN 284, DEN 304, DEN 334 og DEN 358.

Der blev snakket, spist, drukket og fortalt historier fra den lange, bedrøvelige vinter, inden formand Niels Peter Munk, DEN 9, kunne indlede programmet med - meget, meget for sent - at uddele 101-Mesterskabs-vandrepokalen til vinderne af mesterskabet 2017: DEN45, Den Svedige Silds skipper Kasper Bonnevie med besætning, som fik et “Rungsted-Søbad-Hurra” med på vejen.

En kær, men sjælden gæst, “Norske Ejnar” Neergaard, DEN 334, blev valgt som dirigent, og Niels Peter fremlagde beretningen om årets (pga. bestyrelsens beklageligt alt for travle virke udenfor 101-klubben) begrædeligt få aktiviteter, især klassemesterskabet over tre dage i august i henholdsvis Rungsted og Nivå. Særligt var der begejstring for årets ændring med en distance-sejlads lørdag efter to dages op-ned-baner.

Kasserer Stig Waldorff, DEN 88, fremlagde et regnskab med et lille overskud (1.198 kr.), selvom bestyrelsen ved flere generalforsamlinger har fået pålæg om at nedbringe formuen, der dermed stadig er på næsten 25.000 kr. Klubben har i år haft 18 betalende medlemmer. Stig foreslog årskontingentet nedsat fra 400 til 300 kr., og det blev vedtaget. Han vil herefter hurtigt udsende opkrævning.

Der var ingen indkomne forslag, men Niels Peter orienterede om, at han arbejder på fire ændringer i klassereglerne: El-motor skal tillades, hvis de overholder vægtkravet på 100 kg. rullefok skal tillades til kapsejlads, kravet om 12 mm ankerlinie skal erstattes af moderne, flade, og lettere ankerline og kravet om rebehuller opgives.

Der var også forslag om at tillade løs fod på storsejl, og Niels Peter blev opfordret til at arbejde videre med alle ændringer.

Mogens Petersson, DEN 304, udtræder af bestyrelsen og afløses af suppleanten Johan Münster-Swendsen, DEN 11, Ny suppleant blev Peter Bøgkjær, DEN 170. Kasper Bonnevie, DEN 45, blev genvalgt som revisor.

Medlemmerne blev opfordret til gennem klubbens 101-hjemmeside at dele erfaringer med rullefok, el-motor etc.

Der blev husket på, at årets klassemesterskab igen holdes i skiftevis Rungsted og Nivå den 14., 15. og 18. august.

Således erindret
Lars Ranggaard, DEN 358,

Rungsted Kyst, 02.05.18.

fredag den 20. april 2018

Pizza, øl og generalforsamling

Efter et langt vinterhi er 101-klubben vågnet med foråret og inviterer medlemmerne (og deres gaster) på pizza og øl og generalforsamling.

Det er tirsdag den 1. maj i Vandskiklubbens hus på Rungsted Havn straks efter KDY’s tirsdagskapsejlads - forventet ca. kl. 21.

Vandskiklubben ligger i det nordvestlige hjørne af havnen. hvor nordmolen begynder.

På programmet står spændende emner som kontingentnedsættelse, ny suppleant til bestyrelsen og en sund økonomi, der tillader lidt ekstravaganza i forbindelse med årets klassemesterskab.

Det holdes som de foregående år over tre dage i Øresund: Tirsdag den 14.08. i forbindelse med KDY’s aftenmatch i Rungsted, onsdag den 15.08. i forbindelse med Nivå Bådelaugs aftenkapsejlads og lørdag den 18.08. på en kortere distancebane ud for Rungsted.

På mødet den 1. maj kan vi også høre, om der er interesse for en hyggelig fællesudflugt, evt. med indlagte kapsejladser, til f.eks. Ålabodarna.

(PBV Lars Ranggaard)

mandag den 28. august 2017

Og klassemestrene 2017 blev…

Efter tre forrygende sejladser blev Aphrodite 101-klassemestrene 2017 kåret.

Det blev besætningen på DEN 45, Den Svedige Sild: Skipper Kasper Bonnevie med Teis Svejstrup, Jakob Lindstrøm og bl.a. Jesper Tjott.
Klassemestrene

Det var bare en uge efter, at Kasper Bonnevie med tidligere 101-danmarksmester Lars Gottfredsen som rorsmand vandt  IKC, det uofficielle verdensmesterskab for Knarr’er.

Mesterskabsdysten 2017 begyndte den 15. august i Rungsted, hvor DEN 45 vandt tirsdagsmatchen i meget friskt vejr, så blæsende, at DEN 358 stod over. På de følgende pladser var DEN 304, DEN 11 og DEN 284 - alle meget trætte efter en hård sejlads.

Dagen efter flyttede feltet til Nivå Bådelaugs onsdagsbane i meget lettere vejr. Her blev Den Svedige Sild forvist til andenpladsen af DEN 11 med 80-års fødselaren Johan Münster-Swendsen ved roret og tre sønner i besætningen.

Lørdagen var store finaledag, hvor Rungsted Sejlklub med tidligere 101-formand Nicolai Møller Andersen i spidsen lagde en 14-16 sømil lang distancebane med masser af kryds- og spilersejlads med VEN Nord som vendepunkt. Der var solid mellemluft (7-8 m/s) med skarpe dueller Øresund rundt, og målgangen var overraskende tæt: DEN 45 vandt over DEN 11 med bare 14 sekunder og yderligere 36 sekunder til DEN 358 på tredjepladsen.

Resultatet blev altså en samlet sejr for Kasper Bonnevies besætning, som senest blev klassemestre i 2015, med Johan Münster-Swendsen (DEN 11) på andenpladsen og Mogens Petersson (DEN 304) som tredje.

Vinderne blev hyldet med vin og hurraråb ved festen i Vandskiklubbens hus på Rungsted Havn, hvor der under åben himmel og med udsigt over Øresund blev spist, drukket, håndsejlet og fortalt skipperløgne, så enkelte blev ganske svimle.

På Rungsted Sejlklubs hjemmeside har Nicolai Møller Andersen med mange fotos berettet om lørdagens søslag på Øresund. Reportagen kan ses HER.

(Lars Ranggaard)

onsdag den 2. august 2017

Invitation til årets bedste sejladser

Kære 101-sejler.

Du er hermed inviteret til årets bedste sejlerstævne.

Det er 101-klassemesterskabet på tre dage i august; to hverdagsaftenener og en lørdag eftermiddag. Mere præcist begynder sejladserne tirsdag den15.08. i Rungsted,  dagen efter, onsdag den 16.08. fortsættes i Nivå og den store finale er en distancesejlads lørdag den19.08 i Rungsted med efterfølgende festlig middag i Rungsted.

Det bliver tre sjove dage med spændende kapsejladser, moleøl, skipperløgne og håndsejlads - altsammen for et tilmeldingsgebyr på bare 300 kr.

Men desværre er vi rigtig sent ude med denne invitation, så vi skal have din tilmelding meget snart - og husk, at klassemesterskabet ikke kun er for de få elite-sejlere, men også for alle os andre glade sejlere, som synes det er sjovt at sejle om kap og måle sig mod de bedste.

For at gøre det ekstra attraktivt at deltage inviterer 101-klubben alle deltagende besætninger til fri bar (øl og vin) i forbindelse med præmieoverrækkelsen og middagen i KDY’s juniorlokale i den nordlige ende af klubhuset på Rungsted havn - eller udenfor på terrassen, hvis vejret i år bliver lige så fantastisk som under festmiddagen efter klassemesterskabet i fjor..

Udover mesterskabspokalen kæmpes der også om god rødvin - tre flasker til vinderen, to til nr. to og en flasker til bronzevinderen.

Sejladserne

Program for klassemesterskab 2017 for Aphrodite 101.

Tirsdag den 15. august
Vi deltager i KDY's  aftenmatch ud for Rungsted. 101'erne har egen start  på en op-ned-bane; tredje start kl. 18.40; begrænsning kl. 21.00. Udefra kommende 101'ere, som ikke allerede er tilmeldt Rungsted aftenmatch, skal blot tilmelde sig 101-klassemesterskabet, så sørger 101-klubben for at melde båden til KDY og betaler startgebyret. Moleøl på Bro 7 efter sejladsen

Onsdag den 16. august
101-erne deltager i Nivå Bådelaugs onsdagsmatch ud for Nivå, en op-ned-bane på min. 6 mil -  første start kl 18.00 alene for 101'erne  - begrænsning kl. 21.50. Der sejles efter Nivå Bådelaugs regler, der er opslået på NB’s hjemmeside. Indskuddet til Nivå Bådelaug betales af 101-klubben, når båden tilmeldes klassemesterskabet.

Torsdag og fredag er fridage for at gøre klar til den store finale, en kortere distancebane på Øresund, muligvis arrangeret i samarbejde med Rungsted Sejlklub.:

Lørdag den 19. august
Kl. 12 er der skippermøde på Bro 7 på Rungsted Havn, hvor vi sammen med banelederen (Mads Christensen fra One Sails) fastlægger banen i forhold til dagens vind og vejr. Vi forestiller os en distancebane på op mod 20 sømil, f.eks. rundt om Ven.

Kl. 13 går starten, formentlig ved D-mærket nord for Rungsted Havn.

Desuden
Tirsdagens og onsdagens sejladser i henholdsvis Rungsted og Nivå følger de arrangerende klubbers regler for aftenmatcherne, hvilket betyder, at der ved for tidlig start ikke er mulighed for omstart, og de respektive arrangerende klubber vil behandle eventuelle protester.

Eventuelle protester lørdag skal indgives skriftligt til stævneledelsen senest en time efter sidste båd i mål.

Efter sejladsen er der festmiddag og præmieoverrækkelse i KDY’s juniorlokale (eller på terrassen udenfor). Havnens restaurant Captainen står for middagen - og 101-klubben inviterer på øl og vin.

I fjor var det sommerens festligste aften. Det kan det blive igen i år.
Prisen for Captainens festmiddag incl. drikkevarer er beskedne kr. 200 pr. person.

Tilmelding
Tilmelding ved indsættelse af kr. 300  til 101-klubbens bankkonto i Danske Bank, reg. 3667 konto 3667275091 med angivelse af bådnummer - plus kr. 200 pr. deltager i festmiddagen.

Samtidig skal du sende en mail til klubbens kasserer Stig Waldorff med angivelse af bådnummer, bådnavn, sejlklub, hjemhavn og ejernavn. Stigs mailadresse er:
waldorff@dadlnet.dk.

Husk i mailen til Stig at fortælle, hvor mange fra jeres båd der deltager i festmiddagen (med vin og øl ad libitum) lørdag.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 13. august kl. 18.

(PBV Lars Ranggaard)

tirsdag den 16. maj 2017

Ny dato for forårssejladsen

Midt i den kolde vinter udsendte 101-klubben en invitation til en forårssejlads på Øresund. Vi troede optimistisk, at hen mod slutningen af maj ville vejret være forårslunt med sol og milde vinde. Men nu halvvejs ind i maj må vi konstatere, at det lune forårsvejr lader vente på sig og at vi stadig skutter os i vintertemperaturer. Så lystsejlads med 101-klubben på fælles udflugt på Øresund står nok ikke øverst på sejlernes ønskeseddel lige nu.

Vi har derfor besluttet at udskyde Forårssejladsen, der var planlagt til lørdag den 27. maj. Istedet inviterer vi til 101-sejladsen på Øresund ugen efter - til lørdag den 03. juni. Så giver vi foråret en chance mere til at folde sig ud.

Forårssejladsen på første lørdag i juni (dagen før Pinsesøndag) bliver en familievenlig sejltur for Aphrodite 101’ere fra Rungsted til Ålabodarne på svenskekysten. Det er en distance på otte sømil nord om afmærkningen Ven Vest (YBY) og nord om Ven Nord (BY).

Første etape fra Rungsted Kapsejladsbanes Mærke D 1/2 mil nord for havnen til Ven Nord (BY) nord for Vens nordvesthjørne bliver en afslappet kapsejlads for hele familien - og med strafpoint for at føre spiler! Anden etape bliver til Ålabodarna, hvor vinderne hyldes og vi indtager en fælles frokost på den dejlige Helgas Hamnkrog.

Der bliver skippermøde kl. 10 på Bro 7 i Rungsted havn og afgang kort derefter. Det er tanken, at de faste gaster får en velfortjent fridag og deres pladser overtages af koner, børn, naboer eller vandglade venner.

Fri hjemsejlads - eller måske overnatning på den svenske side af Øresund?

Deltagelse er gratis for medlemmer af Club 101 - men det vil være hjælpsomt, hvis du senest torsdag den 01. juni melder din deltagelse til klubbens kasserer Stig Waldorff på tlf. 2324 4004 eller mail (waldorff@dadlnet.dk) og fortæller, hvor mange I kommer.

(PBV Lars Ranggaard)

søndag den 12. marts 2017

Husk kontingent til 101-klubben

Vinteren går på hæld, dagene længes, om lidt grønnes skoven og bådene springer ud.

Så nu er det tid til at få sejlene ned fra loftet, masten op, båden ud på vandet - og til at betale årskontingentet til 101-klubben.

Endnu et år har vi fastholdt prisen på 400 kr., og for det ringe beløb er du med i fællesskabet om at fastholde Aphroditen som klassebåd, og du får adgang til vores arrangementer og til klassemesterskabet og til i det hele taget at kunne sejle kapsejlads som en godkendt 101’er.

Betaling snarest til klubbens kasserer Stig Waldorff:

BANK INFO:
101-Klubbens bankkonto: Danske Bank reg 3667, konto 3667275091.
SWIFT kode DABADKKK.
IBAN: *DK0530004182521752.

Forårssejlads for 101’ere

101-klubben er på vej med et nyt arrangement: En forårssejlads på Øresund lørdag den 27. maj, to dage efter Kr. Himmelfart.  Detaljerne er endnu ikke på plads, men det bliver en familievenlig sejlads fra Rungsted til Ålabodarne på svenskekysten bag Ven.

Der bliver skippermøde på Bro 7 i Rungsted kl. 10 og afgang kort derefter med en afslappet familiekapsejlads til bøjen Ven NV. Og anden etape af kapsejladsen fra VEN NV til Ålabodarna, hvor vindernes hyldes og vi spiser en fælles frokost på den glimrende Helgas Hamskrog.

Det er tanken, at de faste gaster får en fridag, og deres pladser overtages af familie og venner. Fri hjemsejlads - eller måske overnatning på svenskekysten. Sæt kryds i kalenderen.

Klassemesterskab 2017

Sæt kryds i kalenderen i uge 33 i midten af august. For det holder vi det årlige klassemesterskab for Aphrodite 101’ere. Det bliver som de seneste år et arrangement over flere dage ud for Rungsted og Nivå.

Vi indleder klassemesterskabsugen med tirsdagsmatchen i Rungsted den 15. august. Fulgt af onsdagssejladsen i Nivå den 16. Og slutter af med sejladser ud for Rungsted lørdag den 19. august med efterfølgende præmieoverrækkelse og middag.

Bestyrelsen arbejder fortsat med detaljerne, bl.a. overvejes, om lørdagens sejlads kan gøres til en kortere distancebane på Øresund. Det bliver garanteret lige så festligt som Klassemesterskabet 2016, så reserver dagene.