søndag den 12. januar 2020

Du er inviteret til 101-middag og generalforsamling

Det var en absolut succes, da 101-klubbens bestyrelse i fjor inviterede til middag.  Hele 26 medlemmer og tilløbere deltog i spisningen i forbindelse med den årlige generalforsamling. Det prøver vi, om vi nu kan gentage.

Som betalende medlem af Club 101 er du derfor inviteret til en hyggelig middag med efterfølgende ekspert-foredrag og generalforsamling.

Tirsdag 04.02. - kl. 18.30 -  Bistro 22 - Rungsted Havn. Obs. Tilmelding nødvendig se nedenfor.

Vi byder på helstegt kalvemørbrad med håndskårne pommesfrites og bearnaisesauce og grøn salat.

Og selvfølgelig må du tage din kone, dine gaster og gæster og naboen med  - men de må selv betale for traktementet. Prisen er kr. 195 pr. couvert, som skal betales til kasserer Club 101, konto se nedenfor..

Drikkevarer til dig selv og dine gæster betaler I også selv. De bestilles og afregnes ved baren i stueetagen, mens spisningen og generalforsamlingen afvikles på første sal.

Efter maden dækkes der op til aftenens foredrag. I år er det OneSails Mads Christensen, der vil fortælle om trimningen af Aphrodite 101 - og måske også noget om taktik på kapsejladsbanen. Mads har været en flittig 101-sejler med et utal af sejre ved danmarksmesterskaber bag sig og kender 101’eren bedre end nogen, og han har i adskillige år været designer af de foretrukne sejl til 101’eren.

Efter foredraget følger den årlige generalforsamling, hvor formanden Niels Peter Munk, tidligere DEN 9, fratræder, da han har købt større og mere børnebørnsrummelig sejlbåd. Vi skal altså vælge nyt medlem til bestyrelsen, som nu består af (foruden Niels Peter): Stig Waldorff, DEN 88, Iver Larsen, DEN 277, Johan Münster Swendsen, DEN 11, Peter Bøgkjær, DEN 170, Jacob Dahl, DEN 284, og Lars Ranggaard, DEN 358.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

    Valg af dirigent
    Formandens beretning
    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
    Fastsættelse af kontingent for det kommende år
    Behandling af indkomne forslag
    Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant
    Valg af revisor og revisorsuppleant
    Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden i hænde senest een uge inden generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest tre dage inden generalforsamlingen.

Arrangementet ventes at slutte ved 22-tiden,

Det er nødvendigt, at du tilmelder dig spisningen, og fortæller, hvor mange I deltager, både inviterede klub-medlemmer og gæster. Tilmelding til klubbens kasserer Stig Waldorff - mail: waldorff@dadlnet.dk. Mobil 23244004.

Club 101 konto Danske Bank reg 3667, konto 3667275091

PBV Lars Ranggaard

mandag den 19. august 2019

En svedig mester...

Helsingør Sejlklub havde sat alle sejl til for at skabe rammerne om et fedt stævne; Der var grillaften torsdag, der var sejlads fredag, lørdag og søndag, der var super morgenmad og smør selv madpakke, og der var sågar en rigtig festmiddag lørdag. Kun vejret var lidt imod os, men det kunne ikke ændre på humøret ombord på DEN45.
På vej ud til banen: Høj sø og højt humør
Der har nok været 12 meter i pustene, da det var sjovest, og så var der - for Øresund - temmelig store søer. Faktisk skulle der af og til nærmest snorkles for at trimme fokken til læ. Windfinderen sagde iøvrigt 13 meter.

Vi lagde ud med en bagbord start. Stærk modstrøm og ret skæv linie. Underligt nok var vi eneste båd i den ende af linien, og resultatet var at vi startede klart forrest. Der blev vi så. I anden sejlads var starten lidt mere "konventionel", men slutresultatet blev det samme. Begge sejladser hed sydpå ind under kysten og så et slag udad til toppen. Begge sejladser var overstået i løbet af et par timer, så vi var lidt forbløffede, da vi blev sendt i havn. Det var vist noget med, at de sarte BB10ere ver begyndt at gå stykker :-D
Knald på men hvor er Kasper og Peter?

Det er altid svært at vise, hvor stærkt man sejler med et still billede; Derfor dette photoshoppede billede af en 101 med kølvand fra en rib. Hmm. Der var vind nok til at surfe på bølgerne for fok og storsejl, så det gjorde vi. Desværre sejlede vi total lo-tech, så vi aner ikke, hvor stærkt det gik. Det ser dog ud til at vores overmeteorolog, Kaptajn Castenschiold, prøver at vurdere farten, medens undertegnede kæmper for at holde fast i båden. Spileren lå på spring, hvis DEN11 skulle finde på at lave numre. Som det ses på billedet, holdt de dyret i posen.

Aftenen bød på en dejlig menu, hvor der bestemt ikke manglede noget. De ved godt, hvordan man holder kapsejlads deroppe i Helsingør. Skulle man pege på enkelte mangler, så ville det være nogle danserinder og især nogle 101-sejlere. De var lidt i underskud, selvom det var herligt at møde DEN54 og DEN170, som jeg ihvertfald ikke husker fra tidligere mesterskaber.

Næste dag skulle vejret blive helt anderledes. Windfinderen lovede under 4 meter hele dagen. I pustene altså. Det skulle vise sig næsten at holde stik, men heldigvis kun næsten. Se bare her...
Feltet i bakspejlet
Det er til stadighed forbløffende, hvordan der kan være kæmpe bølger den ene dag og havblik den næste, men sådan er Øresund. Strømmen var også gået i minus, hvor den dagen før var noget a la 2 knob nordgående.

Også i den lette luft lykkedes os at få startet - eller var det dommeren som lykkedes med det? Tak Jon! Ihvertfald holdt vi god fart i kassen. Sådan noget lureluft er jo altid spændende - og udmattende på sin helt egen måde. Humøret var dog til stadighed i den høje ende. Det kan skyldes, at vi fortsatte de gode takter, men det kan ikke udelukkes, at Pouls medbragte moralbooster havde en finger med i spillet.
Hjemmelavet flæskestegsburger leveret
En gang ude i fremtiden kan man bestille en frisk flæskestegsburger på Amazon til levering med Drone på angivne GPS koordinater. Indtil da har vi Pouls Grillservice. Så meget i orden.

Tre gode sejladser med DEN45 i front blev det til, så vi glædede os til de exemplarisk isafkølede moleøl af et mærke, der normalt er ukendt på egnen. Onde tunger påstår, at det hele kommer ud af samme hane, men derfor var det nu alligevel lidt mærkeligt at stå deroppe på kajen uden en Wiibroe. Kasper ville dog gerne slippe for øl, så han sejlede båden direkte hjem; Eller var det noget med en aftenmatch om mandagen? Ergo hoppede vi over i en lille rib og susede derindad. På billedet ses Peter og Poul i færd med at forklare resultatet, medens jeg vist har 101 klubben i røret. Det var noget med, at de synes, jeg skulle skrive en beretning. Det var også nemmere for 101 klubbens bestyrelse var ikke ligefrem overrepræsenteret ved stævnet.

Hvad er fem gange een?
Resultatet blev, som det måske fremgår, fem prikker med den lille dråbe malurt, at vi havde overset een enkelt lillebitte og næsten uvæsentlig detalje. På andendagen var der nemlig et flag på dommerbåden, som gjorde denne til linien og dermed mærket til en begrænsningsmærke. Derfor den dejlige OCS fratrækker. Heldigvis var vi fuldstændig clueless, indtil vi var kommet i havn.

Resultatet

Alt ialt var det næsten som et rigtigt DM fra de gode gamle dage. Kun manglede der nogle 101ere på banen, og ikke mindst på natbanen. Dels havde 101 klubben bedt om kun to dages sejlads, og dels var der kun 7 tilmeldte, hvoraf een udeblev grundet en verserende sag om teknisk doping, som jeg ikke skal tærske langhalm på i denne beretning. Jeg tillader mig blot at håbe, at parterne mødes og løser problemet, så der ikke længere er uenighed om, hvorvidt der sejler uklassede både rundt på kapsejladsbanerne.

Herfra skal der lyde en kæmpetak til Helsingør Sejlklub for et super arrangement med fantastisk forplejning, god stemning og alsidige vindforhold. De har faktisk fortjent en pokal, men den her får de ikke...

Pokalen i hus
Og tak for fantastisk selskab på Den Svedige Sild.

Morten

(Normalt DEN134 men dennegang snoretræk og lidt stifinding på DEN45)

PS: Alle fotos af Peter C. Luke.

tirsdag den 21. maj 2019

INVITATION TIL SOMMERSTÆVNE

INVITATION TIL SOMMERSTÆVNE

Som længe bebudet vil 101-klubben i år arrangere et sommerstævne og inviterer alle Aphrodite 101-sejlere til Rungsted  i uge 24 straks efter Pinsen.

Første sejlads er tirsdag den 11. juni, hvor 101’erne har tredje start kl. 18.40 i KDY-aftenkapsejladsen i Rungsted. Der er allerede en håndfuld 101-sejlere, fortrinsvis fra Rungsted, tilmeldt hele aftenmatch-serien. Men udefra kommende 101-sejlere inviteres til at tilmelde sig hos KDY for denne ene sejlads og lægge ud for tilmeldingskontingentet. Betalingen vil blive godtgjort af 101-klubben. Aftenmatchbanen i Rungsted er op-ned,.

Anden sejlads er lørdag den 15. juni med skippermøde kl. 12.15 på Bro 7 i Rungsted og start kl. 13.00 nær D-mærket umiddelbart nord for Rungsted Havn.

Deltagerne vil blive sendt ud på en kortere distancesejlads med faste bøjer som rundingsmærker. Vi stiler efter en bane på omkring 20 sømil, i det nordlige Øresund som kan gennemsejles på 3-4 timer, hvorefter 101-klubben inviterer på moleøl på Bro 7.

Kl. 18.30 går vi vil bords på Restaurant Captainen på Rungsted Havn, hvor 101-klubben inviterer de deltagende rorsmænd på middag. Den øvrige besætning er naturligvis meget velkomne, men må selv betale middagen - kr. 140. Drikkevarer for egen regning. Under middagen vil vinderne af sommerstævnet blive udråbt og præmieret.

Tilmelding til Sommerstævnet til Walforff@dadlnet.dk med angivelse af sejlnummer.

Deltagelse i Sommerstævnet koster kr. 200, som indbetales til Club 101 på konto i Danske Bank reg. 3667 konto 3667275091. Samtidig betales kr. 140 for hver deltager i middagen udover  den inviterede rorsmand.HUSK at skrive sejlnummer  og antal spisende deltagere (udover rorsmand) på bankindbetalingen.


TILMELDING ÅBEN TIL 101-DM

Nu er tilmeldingen åben for deltagelse i 101-klassens DM, som i år sejles på en op-ned-bane i Sundet syd for Helsingør. Det finder sted lørdag den 17. og søndag den 18. august og arrangeres af Helsingør Sejlklub.

På Helsingør Sejlklubs hjemmeside kan man finde tilmeldingsformularen til sejladserne og til den store morgenbuffet og smør-selv-frokostpakke.

Gå til hjemmesiden eller klik her:  TILMELDING

For 101-sejlere, der ikke ønsker at runde Kronborg og evt. ikke vil deltage i spisningen i Helsingør søger 101-klubben at arrangere mulighed for havneplads i Snekkersten Havn.

Og er du bådejer uden mandskab eller mandskab uden båd, eller er der for langt fra din hjemhavn til Helsingør, så er der en mulighed for at gaste på en af deltagerbådene. Meld dig til waldorff@dadlnet.dk.

KONTINGENTBETALING TIL 101-KLUBBEN

Samtidig benytter 101-klubben lejligheden til at erindre om, at det nu er på høje tid at betale årskontingentet for dem, der endnu ikke har betalt.

kr. 300 indbetales til Club 101 i Danske Bank reg. 3667 konto 3667275091 - HUSK at skrive sejlnummer på indbetalingen.

(PBV Lars Ranggaard)

fredag den 1. februar 2019

Referat af generalforsamlingen

Klasseregler moderniseres: Elmotor tillades

101-klubbens klasseregler gennemgår nu en tiltrængt modernisering. På klubbens generalforsamling i Rungsted Havn i slutningen af januar blev der vedtaget hele seks større og mindre ændringer og præciseringer i  klassereglerne.

Det betyder bl.a., at elmotor nu er tilladt. Vægten af motor og batterier hertil skal holde en totalvægt af 100 kg, og batterierne til motoren skal placeres i umiddelbar nærhed af motorrum. Vægtkravet omfatter ikke bådens to forsyningsbatterier.

Rulleforstag er tidligere blevet tilladt i 101-klassen, men må ikke under kapsejlads benyttes til rebning af forsejl. De nu vedtagne ændringer præciserer, at forsejlet skal være enten helt udrullet eller helt indrullet.

Videre fastslår de ændrede regler, at kun ror leveret fra godkendt producent er tilladt, og der indsættes en minimumsvægt.

Med hensyn til sikkerhedsudstyr blev det vedtaget, at anker med evt. ankerkæde skal have en minimumsvægt på 10 kg og at ankerline skal have en diameter på min. 12 mm eller være et bændel med brudstyrke over 1500 kg. og en længde af min. 30 m.

Yderligere tillader de ændrede klasseregler, at storsejl syes med løs fod, og det præciseres, at sejldrev er tilladt.

Ændringerne træder i kraft, når de er godkendt af Dansk Sejlunion.

Generalforsamlingen var iøvrigt bemærkelsesværdig ved, at et rekordstort antal bådejere deltog - hele 13 af 16 betalende medlemmer var tilstede; de repræsenterede bådene DEN 9, DEN11, DEN 15, DEN 45, DEN 54, DEN 88, DEN 130, DEN 170, DEN277, DEN 284, DEN 304, DEN 334 og DEN 358.

Generalforsamlingen gav også et nyt ansigt i bestyrelsen: Jacob Dahl, DEN 284, tilbød at tage et nap med og blev straks valgt. Samtidig fortsætter den øvrige bestyrelse: Formand Niels Peter Munk, DEN 9, kasserer Stig Waldorff, DEN 88, sekretær Lars Ranggaard, DEN 358, Iver Larsen, DEN 277 og Johan Münster
Svendsen, DEN 11 - formanden dog kun på lånt tid, som han udtrykte det, idet han overvejer at skifte til en mere børnebørnsrummelig bådtype. Peter Bøgkjær, DEN 170, fortsætter som suppleant, Kasper Bonnevie, DEN 45, som revisor og Klaus Kesje, DEN 170, som revisorsuppleant.

Kasserer Stig Waldorff præsenterede et regnskab med indtægter på kr. 4.800 og et overskud på kr. 417, og det lykkedes dermed ikke at opfylde målet om at reducere klubbens unødigt store formue. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og det foreslåede fortsat reducerede kontingent på kr. 300. Efterfølgende var der kort debat om bl.a. et ønske om, at overliggere i Rungsted
Havn i forb. med aftenmatch kan ligge gratis.

Formand Niels Peter Munk orienterede om et vellykket klassemesterskab i Rungsted og Nivå og det kommende klassemesterskab i Helsingør 17. og 18. august og desuden om planerne om et sommerstævne i Rungsted og Nivå en tirsdag og onsdag aften i juni.

Før generalforsamlingen, som blev ledet med kyndig hånd af Kasper Bonnevie, DEN 45, var klubben vært for en glimrende middag på Bistro 22 med ialt 26 deltagere, halvdelen heraf betalende gæster, efterfulgt af et inspirerende foredrag af mentalcoach Lars H. Nielsen om at skærpe vinderkulturen i bl.a.
kapsejladsbesætninger.

Således erindret: 31.01.19.

Lars Ranggaard, DEN 358.

mandag den 7. januar 2019

Invitation til alle 101-sejlere

I et anfald af overvældende julehumør (og måske påvirket af nytårsbobler) har 101-klubbens kasserer besluttet at invitere alle betalende medlemmer af 101-klubben på middag.

Blot mød op onsdag den 30. januar kl. 18 på Bistro 22 på Rungsted Havn, hvor en splendid middag venter - betalt af 101-klubbben!

Hvis du vil have gaster/gæster med, er det også i orden, men så må du betale for dem - 195 kr. pr. kuvert. Du og dine gæster kan også slutte sig til vintermødet efter spisningen og høre det spændende foredrag - og det er uden betaling.

Middagen giver klubben til medlemmer, og du bestiller og betaler selv dine drikkevarer. Det sker ved baren i stueetagen, mens 101-mødet er på første sal.

Efter middag og foredrag er der generalforsamling i Club 101, hvor dagsorden og mulige forslag udsendes snarest.

Foredraqet efter middagen står Lars H. Nielsen for. Han er mentalcoach for sportsudøvere, sportteams og store firmaer.

Han har blandt andet været mentalcoach for Guldfireren og Jesper Bank og har coachet besætningen på Team Trifork i deres rekordsejlads i Volvo Ocean Race over Atlanten. Og så er han kapsejler med J80’erne ved aftenmatcherne i Rungsted. Måske han kan inspirere os til, hvordan vi får alle på båden til at arbejde sammen mod det fælles mål.

Hvis du vil spise med, skal du melde din deltagelse senest onsdag den 16. januar til klubbens kasserer, Stig Waldorff.
waldorff@dadlnet.dk.

Samtidig benytter vi lejligheden til at minde om 101-klassemesterskabet lørdag den 17. og søndag den 18. august, hvor HAS arrangerer op-ned-baner i Sundet syd for Helsingør.

(PBV Lars Ranggaard)

onsdag den 19. december 2018

God Jul og Godt Nytår

Kære 101-sejlere

Club 101 ønsker alle 101-sejlere en god jul og et godt nytår.

Vi i bestyrelsen for 101-klubben kan desværre ikke garantere dig en ligeså fantastisk sejler-sommer, som vi havde i år. Men vi vil gøre vores bedste for at 2019 bliver et aktivt år i 101-klassen, og vi har gjort de første forberedelser, så find den nye kalender frem og reserver dagene:

Onsdag den 30. januar holder vi vintermøde i Skovshoved med middag, foredrag og generalforsamling i Club 101. Foredraget er ved Lars H. Nielsen, der er mentalcoach for sportsudøvere, sportsteams og store firmaer. Han har blandt andet været mentalcoach for Guldfireren og Jesper Bank og har coachet besætningen på Team Trifork i deres rekordsejlads i Volvo Ocean Race over Atlanten. Og så er han iøvrigt selv en ivrig kapsejler med J80’erne ved aftenmatcherne i Rungsted. Måske han kan inspirere os til, hvordan vi får alle på båden til at arbejde sammen mod det fælles mål.

Dernæst planlægger vi et sommerkapsejladsstævne i Rungsted: Først med deltagelse i tirsdagsmatchen i Rungsted den 11. juni, fulgt af en distancebane ud for Rungsted lørdag den 15. juni.

Måske sommerstævnet skal indgå sammen med klassemesterskabet i et samlet Øresundsmesterskab. Under alle omstændigheder har vi i år besluttet at vende tilbage til den traditionelle afvikling af klassemesterskabet.  Det finder sted lørdag den 17. og søndag den 18. august på trekantbaner ud for Helsingør, hvor HAS samtidig afvikler DM for BB 10-meterne.

Det er alt sammen endnu på planlægningsstadiet, men så snart vi kender detaljerne, vil vi sende de rigtige invitationer ud til de tre arrangementer.

Med sejlerhilsen fra
101-klubbens bestyrelse

tirsdag den 28. august 2018

Det blev Silden - igenigen!

Tre dage i august, og så var 101’ernes nye klassemester fundet.

Og det blev - igenigen! - Den svedige Sild, DEN 45, med skipper Kasper Bonnevie. Med en overbevisende magtdemonstration vandt Silden, også kaldet Den snedige Sild, alle tre sejlader: På op-ned-banerne tirsdag i Rungsted og onsdag i Nivå, og på lørdagens distancebane mellem Rungsted og Ven.

Dermed kunne to fra Kasper Bonnevie besætning, Teis Fuglede Svejstrup og Jacob Lindstrøm, tage den fint pudsede klassemesterskabspokal, som besætningen også vandt i fjor, med tilbage fra lørdagens afslutningsfestmiddag på restaurant Il Gabiano på Rungsted Havn - sammen med tre flasker fornem rødvin.
101-klubben inviterede på moleøl på Bro 7 i Rungsted efter lørdagens distancebane på Øresund. I henholdsvis sort og blå T-shirt ses stævnets nr. 2, Johan Münster-Swendsen, og klassemesteren Kasper Bonnevie.

Siden sidste års mesterskab er Den svedige Sild, flyttet fra Rungsted til Langelinie - og også den næste i præmierækken er udenbys i forhold til stævnet i Rungsted: Andenpladsen blev vundet af alderspræsidenten Johan Münster-Swendsen (81 år!), DEN 11, Friendship, fra Helsingørlige med tre andenpladser og fik ved festmiddagen overrakt to flasker af den gode vin.

Og en enkelt flaske blev der til tredjepladsen, Jacob Grut Dahl i DEN 284, Poseidon af Rungsted.

Ny på klassemesterskabsbanen var Peter Bøgkjær i DEN 170, Quetzalcoatl fra Snekkersten - det tungebrækkende navn er den aztekiske gud for viden og intelligens. Indsatsen blev belønnet med en fjerdeplads, og med en fin, rød 101-fleece, doneret af tidligere 101-formand Kisser Schnakenburg.
To af besætningen på Den svedige Sild, Jacob Lindstrøm og Teis Fuglede Svejstrup, hjembærer vin og mesterskabspokal fra lørdagens festmiddag og lykønskes af mesterskabets andenplads, Johan Münster-Swendsen, til venstre i billedet.

Stævnet bød på flot vejr med vind i alle kategorier: Tirsdagssejladsen i Rungsted var med kraftig vind 8-10 m/s, mens onsdagsbanen i Nivå var med let vind omkring 4 m/s. Og Rungsted Sejlklub, der havde arrangeret lørdagens distancebane bl.a. ud om kompasafmærkningen Ven Nord, havde sørget for en jævn vind på 6-8 m/s og en bane, der udelukkende bestod af spilerben eller krydsben.

Seks 101’ere deltog i de tre dages sejladser.

(Lars Ranggaard)


fredag den 3. august 2018

Invitation til årets bedste sejladser

Kære 101-sejler. Du er inviteret til 2018’s bedste sejlerstævne.

Det er 101-klassemesterskabet på tre dage i august: To hverdagsaftener og en lørdag eftermiddag. Sejladserne indledes tirsdag den 14.08. i Rungsted, onsdag den 15.08. fortsættes i Nivå og finalen er en distancesejlads lørdag den18.08 i Rungsted med efterfølgende middag i Rungsted.

Det bliver tre dage med spændende kapsejladser, moleøl, skipperløgne og håndsejlads - altsammen for et tilmeldingsgebyr på bare 300 kr.

Men desværre er vi sent ude med denne invitation, så vi skal have din tilmelding meget snart.

Som en festlig afslutning på sejladserne inviterer 101-klubben alle deltagende besætninger til fri bar (øl og vin) i forbindelse med præmieoverrækkelsen og middagen i Vandskiklubbens klubhus i det nordvestlige hjørne af Rungsted havn - eller udenfor på terrassen, hvis vejret bliver lige så fantastisk som tidligere år. Lokalerne venligt stillet til rådighed af Rungsted Sejlklub.

Udover mesterskabspokalen kæmpes der også om god rødvin - tre flasker til vinderen, to til nr. to og en flaske til bronzevinderen.

Sejladserne:

Program for klassemesterskab 2018 for Aphrodite 101.

Tirsdag den 14. august:
Vi deltager i KDY's  aftenmatch ud for Rungsted. 101'erne har egen start  på en op-ned-bane; tredje start kl. 18.40; begrænsning kl. 21.00. Udefra kommende 101'ere, som ikke er tilmeldt Rungsted aftenmatch, skal blot tilmelde sig 101-klassemesterskabet, så sørger 101-klubben for at melde båden til KDY og betaler startgebyret. Moleøl på Bro 7 efter sejladsen. Der sejles efter KDY’s aftenkapsejladsregler plus 101-klasseregler (bl.a. vedr. bemanding).

Onsdag den 15. august:
101-erne deltager i Nivå Bådelaugs onsdagsmatch ud for Nivå, en op-ned-bane på min. 6 mil -  første start kl 18.00 alene for 101'erne  - begrænsning kl. 21.50. Der sejles efter Nivå Bådelaugs regler, der er opslået på NB’s hjemmeside samt 101-klasseregler. Indskuddet til Nivå Bådelaug betales af 101-klubben, når båden tilmeldes klassemesterskabet.

Lørdag den 18. august:
Dagen for den afsluttende korte distancebane arrangeret af Rungsted Sejlklub. Kl. 12 er der skippermøde på Bro 7 på Rungsted Havn, hvor vi sammen med banelederen fastlægger banen i forhold til vind og vejr. Vi forestiller os en distancebane på måske 15 sømil, f.eks. rundt om Ven NV.

Kl. 13 går starten, formentlig ved D-mærket nord for Rungsted Havn, hvor der også er mål.

Desuden:

Tirsdagens og onsdagens sejladser i henholdsvis Rungsted og Nivå følger de arrangerende klubbers regler for aftenmatcherne (samt 101-klubbens klasseregler om bl.a. bemanding), hvilket betyder, at der ved for tidlig start ikke er mulighed for omstart, og de respektive arrangerende klubber vil behandle eventuelle protester.

Eventuelle protester lørdag skal indgives skriftligt til stævneledelsen senest en time efter sidste båd i mål. Vi forventer ikke, at en protestkomite sidder klar, så evt. protestbehandling kan trække ud, og en protest-afgørelse kan ikke ankes til DSU.

Efter sejladsen er der middag og præmieoverrækkelse i Vandskiklubbens/Rungsted Sejlklubs klubhus på Rungsted Havn. Havnens restaurant Captainen står for middagen - og 101-klubben inviterer på øl og vin.
I to år har det været sommerens festligste aften - det kan det blive igen i år.
Prisen for Captainens middag incl. drikkevarer er beskedne kr. 150 pr. person.

Tilmelding:

Tilmelding ved indsættelse af kr. 300  til 101-klubbens bankkonto i Danske Bank, reg. 3667 konto 3667275091 med angivelse af bådnummer - plus kr. 150 pr. deltager i festmiddagen.

Samtidig skal du på mail til klubbens kasserer Stig Waldorff med angivelse af bådnummer, bådnavn, sejlklub, hjemhavn og ejernavn bekræfte din tilmelding. Stigs mailadresse er: waldorff@dadlnet.dk.

Husk i mailen til Stig at fortælle, hvor mange fra jeres båd der deltager i festmiddagen (med vin og øl ad libitum) lørdag.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 12. august kl. 18.

(PBV Lars Ranggaard)

mandag den 7. maj 2018

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Hyggelig generalforsamling med pizza, øl og god snak

Udenfor ruskede regnen og med 10-14 m/s viste Sundet hvide tænder, og alle 101’erne fravalgte kapsejladsen denne kølige tirsdag den 1. maj.

Men indenfor i Vandskiklubbens klubhus på Rungsted Havn, som Rungsted Sejlklub venligt havde stillet til rådighed, blev der hygget. I et forsøg på at gøre den årlige generalforsamling i 101-klubben mere attraktiv bød bestyrelsen på varme pizza’er og kolde øl og havde inviteret gasterne med.

Ingen kan vide, om det var bespisningen, der gjorde forskellen, men kendsgerningen er, at der mødte flere deltagere til generalforsamlingen end i adskillige år: Hele 17 mand og en dame, der ialt repræsenterede 11 Aphrodite 101-både: DEN 9, DEN 45, DEN 50, DEN88, DEN 134, DEN 170, DEN 277, DEN 284, DEN 304, DEN 334 og DEN 358.

Der blev snakket, spist, drukket og fortalt historier fra den lange, bedrøvelige vinter, inden formand Niels Peter Munk, DEN 9, kunne indlede programmet med - meget, meget for sent - at uddele 101-Mesterskabs-vandrepokalen til vinderne af mesterskabet 2017: DEN45, Den Svedige Silds skipper Kasper Bonnevie med besætning, som fik et “Rungsted-Søbad-Hurra” med på vejen.

En kær, men sjælden gæst, “Norske Ejnar” Neergaard, DEN 334, blev valgt som dirigent, og Niels Peter fremlagde beretningen om årets (pga. bestyrelsens beklageligt alt for travle virke udenfor 101-klubben) begrædeligt få aktiviteter, især klassemesterskabet over tre dage i august i henholdsvis Rungsted og Nivå. Særligt var der begejstring for årets ændring med en distance-sejlads lørdag efter to dages op-ned-baner.

Kasserer Stig Waldorff, DEN 88, fremlagde et regnskab med et lille overskud (1.198 kr.), selvom bestyrelsen ved flere generalforsamlinger har fået pålæg om at nedbringe formuen, der dermed stadig er på næsten 25.000 kr. Klubben har i år haft 18 betalende medlemmer. Stig foreslog årskontingentet nedsat fra 400 til 300 kr., og det blev vedtaget. Han vil herefter hurtigt udsende opkrævning.

Der var ingen indkomne forslag, men Niels Peter orienterede om, at han arbejder på fire ændringer i klassereglerne: El-motor skal tillades, hvis de overholder vægtkravet på 100 kg. rullefok skal tillades til kapsejlads, kravet om 12 mm ankerlinie skal erstattes af moderne, flade, og lettere ankerline og kravet om rebehuller opgives.

Der var også forslag om at tillade løs fod på storsejl, og Niels Peter blev opfordret til at arbejde videre med alle ændringer.

Mogens Petersson, DEN 304, udtræder af bestyrelsen og afløses af suppleanten Johan Münster-Swendsen, DEN 11, Ny suppleant blev Peter Bøgkjær, DEN 170. Kasper Bonnevie, DEN 45, blev genvalgt som revisor.

Medlemmerne blev opfordret til gennem klubbens 101-hjemmeside at dele erfaringer med rullefok, el-motor etc.

Der blev husket på, at årets klassemesterskab igen holdes i skiftevis Rungsted og Nivå den 14., 15. og 18. august.

Således erindret
Lars Ranggaard, DEN 358,

Rungsted Kyst, 02.05.18.

fredag den 20. april 2018

Pizza, øl og generalforsamling

Efter et langt vinterhi er 101-klubben vågnet med foråret og inviterer medlemmerne (og deres gaster) på pizza og øl og generalforsamling.

Det er tirsdag den 1. maj i Vandskiklubbens hus på Rungsted Havn straks efter KDY’s tirsdagskapsejlads - forventet ca. kl. 21.

Vandskiklubben ligger i det nordvestlige hjørne af havnen. hvor nordmolen begynder.

På programmet står spændende emner som kontingentnedsættelse, ny suppleant til bestyrelsen og en sund økonomi, der tillader lidt ekstravaganza i forbindelse med årets klassemesterskab.

Det holdes som de foregående år over tre dage i Øresund: Tirsdag den 14.08. i forbindelse med KDY’s aftenmatch i Rungsted, onsdag den 15.08. i forbindelse med Nivå Bådelaugs aftenkapsejlads og lørdag den 18.08. på en kortere distancebane ud for Rungsted.

På mødet den 1. maj kan vi også høre, om der er interesse for en hyggelig fællesudflugt, evt. med indlagte kapsejladser, til f.eks. Ålabodarna.

(PBV Lars Ranggaard)